SPECTRUM Sa 200

Mineralna masa uszczelniająca

Szybkoschnąca, jednoskładnikowa masa uszczelniająca do stref mokrych o dużym narażeniu na wodę i klasie oddziaływania wody W0-I, W1-I, W2-I i W3-I (bez obciążeń chemicznych) wg DIN 18534 oraz balkonów i tarasów wg DIN 18531.

Informacje

Odpowiednie podłoża

Np. na jastrychach anhydrytowych i cementowych, betonie, płytach gipsowo-włóknowych, tynku, betonie porowatym.

Właściwości podłoża:

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć. Nanieść odpowiedni grunt na podłoże i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Sposób użycia:

Proszek wsypać do podanej ilości wody i starannie wymieszać. Przed wykonaniem hydroizolacji przykleić akcesoria uszczelniające. Następnie uszczelnić całą powierzchnie nakładając min. 2 warstwy (w razie potrzeby pacą zębatą). Okładzinę z płytek układać dopiero po całkowitym wyschnięciu drugiej warstwy hydroizolacji.

Ważna informacja:

Minimalna grubość warstwy hydroizolacji 2 mm.