SPECTRUM SL 300

Cementowa masa szpachlowa

Szybkoschnąca masa szpachlowa do wyrównywania nierówności. Np. do jastrychów anhydrytowych i cementowych, betonu.

Informacje

Właściwości podłoża:

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć. Nanieść odpowiedni grunt na podłoże i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przy ścianach zastosować taśmę brzegową.

Sposób użycia:

Proszek wsypać do podanej ilości wody i starannie wymieszać. Materiał w świeżym stanie rozprowadzić przy pomocy kielni do wygładzania lub rakla a w razie potrzeby usunąć powietrze za pomocą wałka z kolcami.

Ważna informacja:

Wymaganą grubość warstwy nanieść za jednym razem.