SPECTRUM SD 12 IE

Narożnik wewnętrzny

Elastyczne narożniki uszczelniające do uszczelniania stref narożnych za pomocą uszczelnień zespolonych Spectrum. W strefach mokrych o umiarkowanym obciążeniu wodą i klasach oddziaływania wody od W0-I do W3-I wg DIN 18534 oraz do balkonów, loggi i podcieni wg DIN 18 531 część 5.

Informacje

Sposób użycia:

Narożniki uszczelniające przykleić bez fałd za pomocą uszczelnienia zespolonego Spectrum i obrobić na całej powierzchni.