SPECTRUM SP 15

Klej do płytek

Elastyczny, stabilny klej do płytek do układania płytek fajansowych, płytek kamionkowych, płytek z kamionki szlachetnej i mozaiki. Przeznaczony np. do płyt gipsowo- i cementowo-włóknowych. Łatwa obróbka dzięki elastycznej konsystencji. Możliwość chodzenia i fugowania już po 16 godzinach.

Informacje

Odpowiednie podłoża

Jastrychy anhydrytowe i cementowe, beton, płyty gipsowo- i cementowo-włóknowe, tynk, beton porowaty.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć. Nanieść odpowiedni grunt na podłoże i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Sposób użycia

Wymieszać proszek z podaną ilością wody. Nanieść klej do płytek za pomocą odpowiedniej pacy zębatej na podłoże i docisnąć mocno płytki do kleju. Okładzinę z płytek fugować dopiero po całkowitym związaniu kleju.

Ważna informacja

W przypadku układania płytek na zewnątrz pomiędzy płytką a podłożem nie pozostawiać pustych przestrzeni.
W przypadku jastrychów na ogrzewaniu podłogowym wymagany jest protokół wygrzewania.