SPECTRUM SP 15

Ljepak za pločice

Elastični, stabilni ljepak za pločice za polaganje pločica od kamena i finog kamena, mozaika. Pogodan npr. na vlaknastim pločama od gipsa i cementa. Laka obrada zahvaljujući gipkoj konzistenciji. Može se po njemu hodati nakon 16 sati i mogu se napraviti fuge.

Informacije

Prikladni supstrati

Estrihi od anhidrita i cementa, beton, vlaknaste ploče od gipsa i cementa, fasade, porozni beton.

Svojstvo podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha (paziti na preostalu vlagu), nosiva i čista. Slojeve, koji smanjuju vezivanje, po potrebi treba odstraniti. Odgovarajuće grundiranje nanesite na podlogu i pustite da se potpuno osuši.

Obrada

Prašak promiješajte sa zadanom količinom vode. Nanesite ljepak za pločice odgovarajućom nazubljenom lopaticom na plodlogu i dobro utisnite pločice na ljepak. Na oblozi s pločicama izradite fuge tek nakon potpunog ukrućivanja.

Važno

U vanjskim područjima obloge s keramičkim pločicama treba u što većoj mjeri položiti bez šupljina.
Na zagrijanim estrihima je potreban zapisnik o zagrijavanju.