SPECTRUM SA 300

Taśma uszczelniająca

Wodoszczelna taśma uszczelniająca i dylatacyjna do uszczelniania podłoży pod prysznicami i w łazienkach układana przed przyklejeniem płytek za pomocą klejów do płytek Spectrum. Przeznaczona do stref mokrych o umiarkowanym obciążeniu wodą i klasach oddziaływania wody W0-I, W1-I i W2-I wg DIN 18534.

Informacje

Odpowiednie podłoża

Np. na jastrychach anhydrytowych i cementowych, betonie, płytach gipsowo-włóknowych, tynku, betonie porowatym.

Właściwości podłoża:

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć. Nanieść odpowiedni grunt na podłoże i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Sposób użycia:

Rozłożyć taśmę uszczelniającą, przyciąć i zwinąć w rolkę. Wymieszać klej do płytek Spectrum i rozprowadzić pacą z zębami 4 mm. Spectrum SA 300 ułożyć na świeżym podłożu z zaprawy i docisnąć na całej powierzchni i bez pęcherzyków do warstwy kleju. Kolejne pasma w miejscu łączenia układać na co najmniej 5 cm zakładkę. Zakładki, taśmy uszczelniające, narożniki uszczelniające i kołnierze uszczelniające należy przykleić przy użyciu Spectrum SA 200. Po upływie czasu schnięcia płytki można przykleić za pomocą kleju to płytek Spectrum do taśmy uszczelniającej.