SPECTRUM Sa 100

Folia w płynie

Gotowa do użycia folia w płynie do stref mokrych o umiarkowanym obciążeniu wodą i klasach oddziaływania wody W0-I, W1-I i W2-I (tylko okładziny ścienne) wg DIN 18534.

Informacje

Odpowiednie podłoża

Np. na jastrychach anhydrytowych i cementowych, betonie, płytach gipsowo-włóknowych, tynku, betonie porowatym.

Właściwości podłoża:

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć. Nanieść odpowiedni grunt na podłoże i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Sposób użycia:

Przed wykonaniem hydroizolacji przykleić akcesoria uszczelniające. Następnie uszczelnić całą powierzchnie nakładając min. 2 warstwy. Okładzinę z płytek układać dopiero po całkowitym wyschnięciu drugiej warstwy hydroizolacji.

Ważna informacja:

Minimalna grubość warstwy hydroizolacji 0,5 mm.