SPECTRUM Sa 100

Течно уплътнение

Готово за употреба течно уплътнение за влажни участъци с умерено въздействие на вода от класовете на въздействие на вода W0-I, W1-I и W2-I (само стенни покрития) според DIN 18534. Напр. върху покрития от безводен гипс и цимент, бетон, гипсови и фиброциментови плоскости, мазилка, порест бетон.

Информация

Подходящи субстрати

Напр. върху покрития от безводен гипс и цимент, бетон, гипсови и фиброциментови плоскости, мазилка, порест бетон.

Свойства на основата:

Основата трябва да бъде твърда, суха (съблюдавайте остатъчната влага), товароносима и чиста. Намаляващите прилепването слоеве трябва евент. да бъдат отстранени. Нанесете грундирането върху основата и оставете да изсъхне напълно.

Обработка:

Преди уплътняването залепете уплътняващия аксесоар. След това уплътнете повърхността с поне 2 слоя по цялата площ. Положете облицовката с плочки след пълното изсъхване на втория уплътняващ слой.

Важно:

Минималната дебелина на уплътняващия слой е 0,5 mm.