SPECTRUM Sa 200

Минерални уплътняващи суспензии

Бързи еднокомпонентни уплътняващи суспензии за влажни участъци с голямо въздействие на вода от класовете на въздействие на вода W0-I, W1-I, W2-I и W3-I (без химично натоварване) според DIN 18534, както и за балкони и тераси според DIN 18531. Напр. върху покрития от безводен гипс и цимент, бетон, гипсови и фиброциментови плоскости, мазилка, порест бетон.

Информация

Подходящи субстрати

Напр. върху покрития от безводен гипс и цимент, бетон, гипсови и фиброциментови плоскости, мазилка, порест бетон.

Свойства на основата:

Основата трябва да бъде твърда, суха (съблюдавайте остатъчната влага), товароносима и чиста. Намаляващите прилепването слоеве трябва евент. да бъдат отстранени. Нанесете грундирането върху основата и оставете да изсъхне напълно.

Обработка:

Смесете праха със зададеното количество вода и обработете бързо. Преди уплътняването залепете уплътняващия аксесоар. След това уплътнете повърхността с поне 2 слоя по цялата площ (евентуално с назъбена шпакла). Положете облицовката с плочки след пълното изсъхване на втория уплътняващ слой.

Важно:

Минималната дебелина на уплътняващия слой е 2 mm.