SPECTRUM Sa 200

Minerální těsnicí hmota

Rychlá jednosložková těsnicí hmota pro mokré prostory s vysokým zatížením tříd působení vody W0-I, W1-I, W2-I a W3-I (bez chemického působení) dle DIN 18534 včetně balkónů a teras dle DIN 18531.

Informace

Vhodné substráty

Např. na anhydritové a cementové potěry, beton, sádrovláknitých a cementovláknitých desek, omítky, pórobeton.

Vlastnosti podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý (pozor na zbytkovou vlhkost), čistý a s dostatečnou nosností. Je příp. nezbytné odstranit vrstvy, které omezují přilnavost. Na podklad naneste vhodný základový nátěr a nechte ho zcela zaschnout.

Zpracování:

Rozmíchejte prášek v uvedeném množství vody a rychle jej zpracujte. Před utěsněním přilepte utěsňovací příslušenství. Následně utěsněte celou plochu min. ve dvou vrstvách (příp. pomocí ozubené špachtle). Keramický obklad pokládejte až po úplném zaschnutí obou utěsňovacích vrstev.

Důležité:

Minimální tloušťka utěsňovací vrstvy 2 mm.