SPECTRUM SL 300

Cementová stěrková hmota
Informace

Vhodné substráty

Např. pro anhydritové a cementové potěry, beton.

Vlastnosti podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý (pozor na zbytkovou vlhkost), čistý a s dostatečnou nosností. Je příp. nezbytné odstranit vrstvy, které omezují přilnavost. Na podklad naneste vhodný základový nátěr a nechte ho zcela zaschnout. Na svislé stavební díly umístěte okrajové pásky.

Zpracování:

Rozmíchejte prášek v uvedeném množství vody a rychle jej zpracujte. Materiál rozložte v čerstvém stavu pomocí hladítka nebo rakle a příp. jej odvzdušněte pomocí ojehleného válce.

Důležité:

Požadovanou tloušťku vrstvy naneste v jednom pracovním kroku.