SPECTRUM SV 40

Реактивен грунд

Грундиране за непоглъщащи основи. Подобрява прилепването на китове и лепила за плочки, напр. върху стари настилки от плочки и естествен камък, стари здраво прилепнали и водоустойчиви лепила.

Информация

Подходящи субстрати

напр. върху стари настилки от плочки и естествен камък, стари здраво прилепнали и водоустойчиви лепила.

Свойства на основата:

Основата трябва да бъде твърда, суха (съблюдавайте остатъчната влага), товароносима и чиста. Намаляващите прилепването слоеве трябва евент. да бъдат отстранени.

Обработка:

Нанесете грундирането равномерно тънко.

Важно:

Предпазвайте граничните площи от пръските респ. ги почистете с вода в прясно положено състояние. Върху нагрявани безшевни подове е необходим протокол за нагряване.