SPECTRUM SD 12

Уплътнителна лента Flex

Еластична уплътнителна лента за уплътняване на ъглови, свързващи и разширителни фуги при използване на комбинирано уплътнително средство Spectrum. Във влажни участъци с умерено въздействие на вода от класовете на въздействие на вода W0-I до W3-I според DIN 18534, както и за балкони и ложи, и беседки според DIN 18 531 част 5.

Информация

Обработка:

Залепете уплътнителната лента без гънки с предвиденото за уплътнението комбинирано уплътнително средство Spectrum и я дообработете по цялата площ.