SPECTRUM SD 12

Elastyczna taśma uszczelniająca

Elastyczna taśma uszczelniająca do uszczelniania szczelin narożnych, dylatacyjnych i ruchomych za pomocą uszczelnień zespolonych Spectrum. W strefach mokrych o umiarkowanym obciążeniu wodą i klasach oddziaływania wody od W0-I do W3-I wg DIN 18534 oraz do balkonów, loggi i podcieni wg DIN 18 531 część 5.

Informacje

VERARBEITUNG

Taśmę uszczelniającą przykleić bez fałd za pomocą uszczelnienia zespolonego Spectrum i obrobić na całej powierzchni.