SPECTRUM SV 20

Grunt głęboko gruntujący

Gruntowanie podłoży chłonnych. Poprawia przyczepność mas szpachlowych i klejów do płytek. Np. na jastrychach anhydrytowych i cementowych, betonie, płytach gipsowo-włóknowych, tynku, betonie porowatym.

Informacje

Właściwości podłoża:

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć.

Sposób użycia:

Nanieść równomiernie cienką warstwę gruntu.

Ważna informacja:

Przyległe powierzchnie chronić przed pochlapaniem, ewentualnie wyczyścić przed zaschnięciem wodą. W przypadku jastrychów na ogrzewaniu podłogowym wymagany jest protokół wygrzewania.