SPECTRUM SV 40

Grunt szczepny

Gruntowanie podłoży niechłonnych. Poprawia przyczepność mas szpachlowych i klejów do płytek np. na starych okładzinach z płytek i kamienia naturalnego lub na starych, mocno przylegających i wodoszczelnych klejach.

Informacje

Właściwości podłoża:

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć.

Sposób użycia:

Nanieść równomiernie cienką warstwę gruntu.

Ważna informacja:

Przyległe powierzchnie chronić przed pochlapaniem, ewentualnie wyczyścić przed zaschnięciem wodą. W przypadku jastrychów na ogrzewaniu podłogowym wymagany jest protokół wygrzewania.