SPECTRUM SV 20

Дълбок грунд

Грундиране за основи с поглъщаща способност. Подобрява прилепването на китове и лепила за плочки. Напр. върху покрития от безводен гипс и цимент, бетон, гипсови и фиброциментови плоскости, мазилка, порест бетон.

Информация

Свойства на основата:

Основата трябва да бъде твърда, суха (съблюдавайте остатъчната влага), товароносима и чиста. Намаляващите прилепването слоеве трябва евент. да бъдат отстранени.

لОбработка:

Нанесете грундирането равномерно тънко.

Важно:

اПредпазвайте граничните площи от пръските респ. ги почистете с вода в прясно положено състояние. Върху нагрявани безшевни подове е необходим протокол за нагряване.