SPECTRUM SD 12 AE

Външен ъгъл

Еластични уплътняващи ъгли за уплътняване на ъглови участъци при използване на комбинирано уплътнително средство Spectrum. Във влажни участъци с умерено въздействие на вода от класовете на въздействие на вода W0-I до W3-I според DIN 18534, както и за балкони и ложи, и беседки според DIN 18 531 част 5.

Информация

Обработка:

Залепете уплътняващите ъгли без гънки с предвиденото за уплътнението комбинирано уплътнително средство Spectrum и ги дообработете по цялата площ.