SPECTRUM SF 1

Смес за запълване на фуги

Бързовтърдяваща се смес за запълване на фуги в различни цветове за фугиране на облицовки от плочки, естествен камък и стъклена мозайка с ширини на фугите 1 – 8 mm

Информация

Свойства на основата:

Отстранете все още мекото лепило за плочки от фугите и почистете облицовката с плочки. В зависимост от използваното лепило за плочки изчакайте достатъчно време за втвърдяване и изсъхване на лепилото преди фугиране. Евент. овлажнете предварително фаянсовите плочки.

Обработка:

Смесете праха със зададеното количество вода и нанесете плътно във фугите с маламашка за фугиране, запълнете изцяло фугите и изчистете облицовката диагонално. След стягане на сместа за запълване на фуги (проба с пръст) измийте с маламашка с гъба и малко вода. Изсъхналият материал може да се измие от повърхността на облицовката в рамките на времето за обработка. След кратко време на изчакване измийте повторно с чиста вода. Редовно сменяйте водата в зависимост от замърсяването.