SPECTRUM SP 10

Klej do płytek

Elastyczny, stabilny i wzmocniony włóknami klej do płytek do układania płytek fajansowych, płytek kamionkowych, płytek z kamionki szlachetnej i mozaiki. Łatwa obróbka dzięki elastycznej konsystencji i bardzo długiemu czasowi zachowania stanu plastycznego.

Informacje

Odpowiednie podłoża

Przeznaczony np. do jastrychów anhydrytowych i cementowych, betonu, płyt gipsowo-włóknowych, tynku, betonu porowatego.

Właściwości podłoża:

Podłoże musi być mocne, suche (przestrzegać wilgotności szczątkowej), nośne i czyste. Ewentualne warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć. Nanieść odpowiedni grunt na podłoże i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Sposób użycia:

Wymieszać proszek z podaną ilością wody. Nanieść klej do płytek za pomocą odpowiedniej pacy zębatej na podłoże i docisnąć mocno płytki do kleju. Okładzinę z płytek fugować dopiero po całkowitym związaniu kleju.

Ważna informacja:

W przypadku układania płytek na zewnątrz budynków należy nałożyć dokładnie klej na spodzie płytki bez pozostawiania pustych przestrzeni pomiędzy płytką a podłożem.
W przypadku jastrychów na ogrzewaniu podłogowym wymagany jest protokół wygrzewania.