SPECTRUM SP 10

Ljepak za pločice

Elastični, stabilni i vlaknima ojačan ljepak za pločice za polaganje pločica od kamena i finog kamena, mozaika. Laka obrada zahvaljujući gipkoj konzistenciji i naročito dugim vremenom držanja u posudi.

Informacije

Prikladni supstrati

Pogodan npr. na estrihima od anhidrita i cementa, betona, na vlaknastim pločama od gipsa i cementa, fasadi, poroznom betonu.

Svojstvo podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha (paziti na preostalu vlagu), nosiva i čista. Slojeve, koji smanjuju vezivanje, po potrebi treba odstraniti. Odgovarajuće grundiranje nanesite na podlogu i pustite da se potpuno osuši.

Obrada:

Prašak zamiješajte sa zadanom količinom vode. Nanesite ljepak za pločice odgovarajućom nazubljenom lopaticom na plodlogu i dobro utisnite pločice na ljepak. Na oblozi s pločicama izradite fuge tek nakon potpunog ukrućivanja.

Važno:

U vanjskom području obloge s pločicama treba u velikoj mjeri oblagati bez šupljina, što se postiže dodatnim slojem ljepka na poleđini pločica.
Na zagrijanim estrihima je potreban zapisnik o zagrijavanju.